top of page

privacy verklaring

Ons respect voor de privacy van onze klanten en bezoekers staat centraal. Het waarborgen van jouw privacy is van het hoogste belang voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat we jouw gegevens op een zorgvuldige en eerlijke wijze verwerken en beschermen. Hierbij houden we strikt rekening met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In overeenstemming met de privacywetgeving voldoen we aan de volgende voorwaarden:

• We geven duidelijk aan met welk doel we persoonsgegevens verwerken, zoals vermeld in deze privacyverklaring. • We beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden.

• In gevallen waarin toestemming vereist is, vragen we eerst om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

• We nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen hetzelfde van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

• We respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zoals je kunt aanvragen.

BP-Goods is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Gegevensverzameling

Tijdens het gebruik van onze online winkel verzamelen we gegevens die je aan ons verstrekt bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die je direct aan ons verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan het bij verstrekking duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor verwerking.

De volgende gegevens worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring:

• NAW-gegevens

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• E-mailadres

• Betalingsgegevens

• Geboortedatum

Bij bepaalde delen van onze online winkel is registratie vereist. Na registratie bewaren we de door jou gekozen gebruikersnaam en persoonsgegevens om herhaalde invoer te voorkomen en om contact met je op te nemen in verband met de uitvoering van overeenkomsten.

We zullen jouw gebruikersnaam en bijbehorende gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Bij vermoedens van fraude of misbruik van onze online winkel kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten.

Reclame

Naast de informatie op onze website kunnen we je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via:

• E-mail

• Sociale media

Contactformulier

Via ons contactformulier kun je vragen stellen en daarbij diverse gegevens verstrekken om je vraag te beantwoorden. Je bepaalt zelf welke gegevens je verstrekt. De gegevens die je verstuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling van je vraag.

Publicatie

Bij gebruik van onze online winkel worden de volgende gegevens openbaar gemaakt op internet:

• Informatie die je zelf hebt verstrekt

Je hebt zelf de controle over welke informatie je publiceert, maar wees je bewust van de mogelijkheid dat je hierdoor identificeerbaar kunt zijn.

Advertenties

Onze online winkel toont advertenties.

 

Verstrekking aan derden

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten. We hebben strikte overeenkomsten met hen om te voldoen aan de Europese privacyregels.

Op onze online winkel zijn social media-knoppen aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

We gebruiken cookies op onze online winkel, inclusief cookies geplaatst door derden die we inschakelen. Bij je eerste bezoek aan onze online winkel wordt een melding getoond waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Door verder gebruik te maken van onze online winkel, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Je hebt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via je browser, maar houd er rekening mee dat dit de optimale werking van onze website kan beïnvloeden. We hebben afspraken gemaakt met derden die cookies plaatsen, maar we hebben geen volledige controle over hoe deze aanbieders cookies gebruiken wanneer ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hun omgang met cookies, verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers onze online winkel gebruiken. We hebben een overeenkomst met Google gesloten om de behandeling van onze gegevens te regelen. We staan Google niet toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en we anonimiseren IP-adressen niet.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Dit omvat onder andere:

• Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

• We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen jou en onze

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

BP-Goods BV

bpgoods@outlook.com

+31 06 83 70 59 82

Bedrijfsvestiging: Rector baptistlaan 18

5643MS Eindhoven

Retour adres: Aalsterweg 194

5644RJ Eindhoven

bottom of page